ỨNG DỤNG GIALAI FOREST

Đơn vị của chúng tôi và Viện Sinh thái rừng và Môi trường là đơn vị phát triển ứng dụng GiaLai Forest. Trong ứng dụng GiaLai Forest chúng tôi có sử dụng một số chức năng đó là cung cấp vị trí của người dùng, Gửi tin nhắn SMS, Gọi điện thoại. Ngoài ra có một số mục cũng yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về Họ tên cũng như số điện thoại.

Ứng dung GiaLai Forest cung cấp các công cụ giúp cho người sử dung, các bộ kỹ thuật… có thể nắm bắt được thông tin về cháy rừng bao gồm: Thông tin cảnh báo cấp cháy, các điểm Hotspot thu thập từ dữ liệu ảnh viễn thám, thông tin hiện trạng rừng… Đồng thời cũng là công cụ để người sử dụng có thể cảnh báo cho các cơ quan quản lý khi phát hiện có cháy rừng hoặc mất rừng xảy ra, cơ chế xác minh thông tin về các điểm Hotspot mà hệ thống cung cấp. Cách thức để người dùng có thể liên hệ với cơ quan quản lý thì có thể qua Email, SMS, hoặc gọi điện thoại.

1. Cung cấp vị trí của người dùng.
2. Gửi tin nhắn SMS, gọi điện thoại.
3. Cung cấp thông tin cảnh báo cấp cháy, các điểm Hotspot.
4. Cung cấp thông tin hiện trạng rừng.